Služba za zubozdravstvenu zaštitu

 

Šef službe: dr. Jasminka Ljubijankić, spec.ortodoncije

Glavna sestra: Emina Arifović-Viša med.sestra 

Kontakt telefon: 037/316-761

E-mail adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00-!0:30)

 

dr Jasminka Ljubijankić   

Emina Arifović-viša med.sestra

U službi za zubozdravstvenu zaštitu Doma zdravlja Bihać pružaju se usluge primarnog i sekundarnog nivoa. 

 

Zubozdravstvena zaštita primarnog nivoa

 

Usluge koje se obavljaju:

  • preventiva
  • opšta stomatologija

 

Sve informacije pacijent može dobiti na šalteru kartoteke stomatološke službe.

Zakazivanje termina pregleda i ostalih usluga vrše se direktno u ordinacijama ili u dogovoru sa asistentima na odgovarajuće brojeve lokala.

 

 Zaposleni u službi:
TIM: Dr Haseba Kulenović - dr. stomatologije 316-782
  Halida Kolaković - med. sestra
TIM: Dr Sanda Vojić - dr. stomatologije 316-782
  Mirsada Behrić-  med. sestra
TIM: Dr Sajra Halilović - dr. stomatologije 316-782
  Sadina Fazlić - med. sestra
TIM: Dr Sadiković Maida - dr. stomatologije 316-782
  Sadina Fazlić - med. sestra
TIM: Dr Kimeta Mujadžić, spec opšte stomatologije 316-755
  Zekira Alibabić - med. sestra
TIM: Dr Nermina Ibradžić - dr. stomatologije  
  Zekira Alibabić - med. sestra
 
  Nedžida Skalić - viša med. sestra šalter- kartoteka
  Azra Pulić - RTG tehničar RTG kabinet
 
 

Zubozdravstvena zaštita sekundarnog nivoa

 

Usluge koje se obavljaju:

  • opšta stomatologija
  • stomatološka protetika
  • bolesti zuba i endodoncija
  • bolesti usta i parodontologija
  • oralna medicina
  • pedodoncija
  • ortodoncija
  

 Zaposleni u službi:

TIM: Dr. Kimeta Mujadžić, spec opšte stomatologije 316-755
  Zekira Alibabić - med. sestra
TIM: Dr. Esma Kurtagić, spec. stom. protetike 316-752
  Sakiba Malkić - med. sestra
  Jasmin Dizdarević - zubni tehničar
  Edina Bolić - zubni tehničar
TIM: Dr. Ino Altić, spec. stom. protetike 316-752
  Sabina Hodžić - med. sestra
  Sanela Karabegović - zubni tehničar
TIM: Dr. Ademir Jusufagić - spec.stom.protetike 316-752
  Emina Arifović - viša med. sestra
  Adi Ibrahimpašić - zubni tehničar
TIM: Dr. Ekrema Hambelić, spec. bolesti zuba i endodoncije 316-782
  Kado Zergol - med. sestra
TIM: Mr.sci.dr. Jasmina Kajtazović, spec. oralne medicine i parodontologije  
  Fatima Hodžić - med. sestra
TIM: Dr. Jasminka Ljubijankić, spec. ortodoncije 316-755
  Hava Altić - med. sestra
  Alen Hrustanović - ortodontski tehničar
TIM: Dr. Naida Muhamedagić, spec. pedodoncije 316-767
  Renata Seferagić - med. sestra
 
  Nedžida Skalić-viša med. sestra šalter- kartoteka
  Azra Pulić - RTG tehničar RTG kabinet
 
 

  
2012 Dom zdravlja Bihac