Služba za liječenje i rehabilitaciju u kući

 

Glavna sestra: Irma Malkoč, viša med. sestra

Kontakt telefon: 061/892-303

E-mail adresa: -

Radno vrijeme: 7:00 - 19:00

 

2012 Dom zdravlja Bihac