JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Glavni tehničar Centra za fizikalnu rehabilitaciju - 1 izvršilac

 


 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Doktor medicine specijalista urgentne medicine u Službi hitne pomoći sa voznim parkom - 1 izvršilac
  2. Doktor medicine u Službi porodične/obiteljske medicine i opšte medicine - 1 izvršilac
  3. Viša medicinska sestra/tehničar u Službi hitne pomoći sa voznim parkom - 1 izvršilac
  4. Spremačica - 1 izvršilac

 


 

PRIZEMLJE

Hitna medicinska pomoć

312-293

312-412

Porta   

312-423

24-tna linija o Korona virusu           

                   

 

316-753

RTG  

 316-750

ATD   

316-778

I SPRAT

Ginekologija - dr Džinić       

316-760

Pedijatrija - kartoteka

316-759

Pedijatrija - savjetovalište   

316-765

Školska ambulanta   

316-774

Laboratorij   

316-775

Polivaletna patronaža          

316-768

TIM I porodične medicine

prim. dr. Katmerka Cerić

med.sestra Nihada Prošić

312-415

312-427

TIM III porodične medicine

prim. dr. Zemira Korčić

med. sestra Emira Merdanić

312-415

312-427

TIM IV porodične medicine

dr. Štefica Grgić

med. sestra Evelina Felić

312-415

312-427

TIM XVI porodične medicine

dr. Zuhal Sancakli Hodžić

med. sestra Emira Merdanić

312-415

312-427

II SPRAT

Opšta

dr. Mersudin Sinanović

dr. Dalibor Čirić

med. sestra Ina Mataruga

med. tehničar Arman Tahirović

312-416

Medicina rada i sporta        

316-754

Centar za mentalno zdravlje

316-771

Fizikalna med. i rehabilitacija

316-781

TIM II porodične medicine

dr. Nejla Hadžić

med. sestra Sajra Selimović

312-428

TIM VIII porodične medicine

dr. Nermana Ćemić

med. sestra Sabiha Šiljdedić

 

312-413

TIM XVII porodične medicine

dr. Merisa Nurkić

med. sestra Fate Tutić

312-413

TIM XVIII porodične medicine

dr. Amela Bužimkić

med. sestra Haseda Dizdarević

312-428

III SPRAT

Stomatologija - Glavna sestra

316-761

TIM V porodične medicine

dr. Mersiha Grabovica

med. sestra Selveta Pehlić

316-766

TIM VI porodične medicine

dr. Fatima Mustafić

med. sestra Nisveta Hajrudinović

 

316-766

TIM VII porodične medicine

dr. Maida Cucak

med. tehničar Nermin Nuhagić

316-766

AMBULANTE PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Ozimice I

dr. Benina Jaganjac

med. sestra Rubija Ibrahimpašić

 

dr. Tidža Rizvan

med. sestra Suada Abdulahović

223-308

Ozimice II

dr. Aida Burzić

med. sestra Senada Hodžić

med. sestra Sabina Biogradlija

350-110

Izačić

dr. Hajrudin Omerović

med. sestra Hajra Lađarević

med. sestra Fehima Sušić

393-100

Ripač (srijedom)

dr. Adnan Tajić

med. sestra Safeta Talić

316-659

Vrsta (utorkom/četvrtkom)

dr. Nermana Ćemić

med. sestra Semira Pašić

med. sestra Alama Baltić

med. sestra Remiza Rekić

316-784

Gata (utorkom/četvrtkom)

dr. Nermana Ćemić

med. sestra Indira Pečenković

med. sestra Refika Harbaš

316-785

Brekovica (ponedjeljkom/srijedom/petkom)

dr. Ahmed Mašić

med. sestra Šemsa Ćehić

med. sestra Zlate Dželalagić

316-881

Srbljani (ponedjeljkom/srijedom/petkom)

dr. Ahmed Mašić

med. sestra Fatima Seferović

316-787

Orašac (ponedjeljkom/četvrtkom/petkom)

dr. Adnan Tajić

med. sestra Elvira Hasanagić

316-788

Kulen Vakuf (ponedjeljkom/četvrtkom/petkom)

dr. Adnan Tajić

med. sestra Emina Mašinović

365-367

Martin Brod (ponedjeljkom/četvrtkom/petkom)

dr. Adnan Tajić

med. sestra Gordana Radić

316-789

Obavijest za farmaceutske kuće

 

Obavještavaju se svi farmaceutski predstavnici koji posjećuju ZU Dom zdravlja Bihać da su im posjete zabranjene do daljnjeg.


 


 

OGLAS

za prodaju rashodovanih vozila putem licitacije

 

I

 

LOT

Vrsta vozila Marka i tip vozila Reg. God. proizv. Zapremina / snaga motora Početna cijena Stanje vozila
1 Putničko ŠKODA tip/model 6Y FABIA 1,4 MPI K24-E-074 2001. 1397/50 1.855,50 KM u voznom stanju
2 Sanitetsko CITROEN, tip/model Y JUMPER E67-M-646 2013. 1896/77 8.131,95 KM Nije u voznom stanju

 

II

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka postupka licitacije izvrše gotovinsku uplatu na blagajni Ustanove u iznosu od 10% početne vrijednosti licitiranog vozila.

 

III

Prodaja motornih vozila će se izvršiti putem pribavljanja pismenih ponuda zainteresiranih lica. Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj koverti putem pošte ili neposredno na protokol ZU Dom zdravlja Bihać, Put V korpusa bb, 77 000 Bihać najkasnije do 18.10.2019. godine do 13,30 sati, sa naznakom „Ponuda za LOT _______ – ne otvaraj“.

Dostavljena ponuda se ne može povući prije održane licitacije.

Licitacija će se obaviti 18.10.2019. godine (petak ) u 14,00 sati u Pravnoj službi Doma zdravlja Bihać ( IV sprat).

 

IV

Ponuđači koji su zainteresovani za kupovinu obavezni su u ponudi navesti:

  • Naziv / ime i prezime i tačnu adresu i kontakt telefon ponuđača,
  • Ponuđenu cijenu izraženu u konvertibilnim markama (KM),
  • Tačno navesti broj stavke iz tačke i ovog Poziva za koji se daje ponuda,
  • te dostaviti kopiju uplatnice o uplaćenom depozitu na blagajni Ustanove.

 

V

Vozilo se prodaje u viđenom stanju, a kupuje ga onaj tko ponudi najvišu cijenu, te ga poslije uplate može odmah preuzeti. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora Kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija od 10% mu se neće vratiti.

Učesnicima koji uplate kauciju, a ne prođu na licitaciji, uplaćeni iznos kaucije vraćamo istog dana.

 

VI

Vozilo se može pogledati svakim radnim danom u krugu Doma zdravlja Bihać, na adresi Put V korpusa bb, Bihać, poslije 14,00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima u periodu od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 061/782-169.

 

 


 

Obavijest-Registracija djece 2004. godište

 

Obavještavamo roditelje djece 2004.godište da u vezi sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Službene novine Federacije BiH, 46/10) i članom 5. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Unsko-sanskom kantonu (Sl.glasnik USK-a 17/16 i 34/18) djeca te dobi prestaju biti u nadležnosti zdravstvene zaštite školske ambulante i prelaze u nadležnost porodične medicine.

Stoga pozivamo sve roditelje da registriraju osiguranu djecu tog uzrasta u timove porodične medicine kako bi se nastavila adekvatna zdravstvena zaštita. Također apelujemo i na sva osigurana lica starija od 2004.godišta da se samostalno preregistriraju iz Službe opšte medicine u timove porodične medicine. Registracija je kontinuiran proces koji se obavlja tokom cijele godine, ali ovu registraciju je potrebno obaviti čim prije kako bi se nastavilo daljnje funkcioniranje zdravstvene zaštite osiguranih lica.


 

ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA BIHAĆ

 

 

Broj: 4130/19

Bihać, 11.09.2019. godine

 

 

Na osnovu člana 36. Statuta ZU Dom zdravlja Bihać, a u skladu sa članom 136. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10, 75/13), Odlukom Upravnog odbora broj: 3995/19 od 30.08.2019. godine i Pozitivnim mišljenjem ministra zdravstva, rada i socijalne politike USK-a broj: 09-37-8670-2/19, v.d direktor ZU Dom zdravlja Bihać objavljuje:

 

 

JAVNI OGLAS

Za izdavanje u  zakup viška nemedicinskog prostora

 

 

I – OPĆI PODACI O ZAKUPODAVCU

 

Zakupodavac: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bihać ( u daljem tekstu: zakupodavac )

 

Sjedište: Put V Korpusa bb, 77 000 Bihać

Telefon: +387 31 24 24, +387 37 31 24 23

Fax: +387 37 31 24 21

E- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

II – PREDMET JAVNOG NADMETANJA

 

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 3 godine, računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

 

r/b

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

 

 

1

U prizemlju zgrade Doma zdravlja kod glavnog ulaza-postavljanje samouslužnih aparata sa toplim i hladnim napicima

 

 

3 m2

 

 

120,oo KM/po aparatu

 

 

Snosi zakupodavac

 

Površina se iznajmljuje u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez saglasnosti Zakupodavca vršiti investicijske zahvate, koji mijenjaju sadržaj i namjenu navedene površine.

 

Read more: JAVNI OGLAS za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora


 

Na osnovu člana 136. Stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „Službene novine F BiH“, br.46/10, 75/13) i Odluke Upravnog odbora broj: 2787/19 od 20.06.2019.godine, V.D. direktor ZU Dom zdravlja Bihać objavljuje :

J A V N I   O G L A S

za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

 

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 3 godine, računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

r/br.

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

1

U prizemlju Doma zdravlja kod glavnog ulaza – postavljanje bankomata

4m2

 300,00 KM/mjesto

Snosi zakupodavac

Površine se iznajmljuju u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez saglasnosti Zakupodavca vršiti investicijske zahvate, koji mijenjaju sadržaj i namjenu navedenih površina.

 

 

 


 

Obavijest-Sistematski pregledi predškolske djece

 

Služba za zdravstvenu zaštitu djece Doma zdravlja Bihać 15.aprila započinje sistematske preglede predškolske djece za sljedeću školsku godinu. Ovaj sistematski pregled sastoji se od razgovora djeteta sa pedijatrom i medicinskim osobljem, brzih nalaza i vakcine ukoliko dijete nije prehlađeno. Sistematski pregledi djece za upis u školu su obavezni i imaju za cilj ocjenu fizičkog i psihičkog stanja djeteta, pravovremeno otkrivanje poremećaja vida, strabizma, oštećenja sluha i razvoja govora, otkrivanje ortopedskih anomalija te ocjenu stanja zuba (karijes i ortodontske anomalije), kao i uočavanje bilo kakvog drugog poremećaja zdravlja djeteta...

 

Read more: Obavijest-Sistematski pregledi predškolske djece

2012 Dom zdravlja Bihac