Terenska ambulanta Ozimice I

Načelnik službe: Dr. Aida Ibrahimpašić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, doktor P/O medicine

Glavni medicinar: Emina Koričić- dipl. med. sestra p/o medicine

Kontakt telefon: 037/223-308

E-mail adresa: -

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00-10:30)

 

Opis poslova

Ambulanta Ozimice I pripada službi porodične/obiteljske medicine.

U ovoj ambulanti se obavljaju:

  • ljekarski pregledi
  • intervencije
  • kućno liječenje

 

Zaposleni u ambulanti:

TIM 12: Dr. Rizvan Tidža, spec. porodične medicine

            Suada Abdulahović -med.sestra porodične medicine

 

TIM 13: Indira Rustemović, doktor medicine

            Rubija Ibrahimpašić-med.sestra porodične medicine


            Sabina Biogradlija-med.sestra porodične medicine

            Salko Mujić-med.tehničar

      

 

 
2012 Dom zdravlja Bihac