OBAVIJEST ZA UČENIKE

Obavještavaju se učenici od II do VI razreda u JU Osnovnoj školi "Harmani I" Bihać da će uposlenici Doma zdravlja Bihać vršiti stomatološki pregled (pregled zuba) prema sljedećem rasporedu:

  • četvrtak, 20.09.2018.godine, od 8.00 sati – učenici II, IV i VI razreda
  • četvrtak, 27.09.2018.godine, od 14.00 sati – učenici III i V razreda

Potrebno je da učenici donesu zdravstvene knjižice.

  

Služba medicine rada će 6. i 7.9.2018. godine vršiti sistematske preglede u Elektroprenosu BiH.

 


Preventivni ginekološki pregledi

 

ZU Dom zdravlja Bihać pokrenuo je kampanju preventivnih ginekoloških pregleda u područnim ambulantam koje pripadaju Domu zdravlja Bihać. Pozivaju se sve žene Grada Bihaća da posjete područne ambulante gdje će im biti omogućen ginekološki pregled i uzimanje uzoraka za PAPA nalaz po sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak - Ambulanta Izačić

Srijeda - Ambulanta Kulen Vakuf - Orašac - Molimo pacijente da se dodatno informišu u ambulanti Kulen Vakuf

Četvrtak - Ambulanta Srbljani - Brekovica

a žene koje su registrirane u Ambulantama Gata i Vrsta:

Srijeda 8.8.2018. - Ambulante Gata - Vrsta


 

Služba za zdravstvenu zaštitu žena ZU Doma zdravlja Bihać organizuje preventivne ginekološke preglede žena u područnim/porodičnim ambulantama Doma zdravlja Bihać.

Prevencija kod generativnog zdravlja žena je vrlo važna!

Raspitajte se kad u Vašu ambulantu dolazi ginekolog i posjetite ga!

 


 


 

Odlukom VD Direktora mr.sci.dr Anela Softić Kasumović, za doček Nove Godine 31/1 januar angažirat ćemo još jednu jedinicu HMP (izvan radnog vremena). Uvidom u evidenciju iz prošlih godina primijetili smo statistički povećan broj povreda te na ovaj način apeliramo građane da upotrebom pirotehničkih sredstava dolazi do blažih i težih povreda koje su praćene težim posljedicama za zdravlje pacijenta. S obzirom na navedeno HMP i Dom zdravlja Bihać uvijek ce zaštititi građane Bihaća jer je našoj ustanovi i cilj zaštita i pružanje medicinske pomoći građanima Bihaća.

 
Registracija stanovnika u porodičnu/obiteljsku medicinu

 

Registracija stanovnika u porodičnu/obiteljsku medicinu, odnosno tim porodične/obiteljske medicine, podrazumijeva odabir doktora koji će se skrbiti za pacijentovo i zdravlje cijele njegove porodice i ove godine pozivamo pacijente da obave registraciju do 30.09.2017., u one timove koji nisu popunjeni (2200 osiguranika).

Liječenje kod istog doktora je prednost, ali prema važećim zakonskim odredbama postaje i obaveza. 

Pacijenti po zakonu imaju pravo birati doktora i teritorijalno najbližu ambulantu. 

Implementacija porodične/obiteljske medicine je prioritet Reforme primarne zdravstvene zaštite i reformskih promjena u zdravstvu koje provodi Federalno ministarstvo zdravstva Strategijom za razvoj primarne zdravstvene zaštite iz 2006. god. i Strateškim planom za reformu zdravstvenog sistema iz 2008. godine, a koja u dogledno vrijeme predviđa ukidanje Službi opšte medicine. Federalno ministarstvo zdravstva predviđa unapređenje, efikasnost i efektivnost i kvalitet rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pa uvođenje porodične/obiteljske medicine pretpostavlja „nesmetan put“ pacijenta kroz zdravstveni sistem, osnažuje fokus na pacijenta i njegovu porodicu, omogućuje bolju komunikaciju između doktora i pacijenta, poboljšava kontinuitet i koordinaciju zdravstvene zaštite, sve na opće zadovoljstvo korisnika zdravstvene zaštite.

 

Služba porodične/obiteljske medicine se nalazi na I i III spratu glavnog objekta Doma zdravlja Bihać te obuhvata i terenske ambulante Brekovica, Gata, Izačić, Kulen Vakuf, Orašac, Vrsta, Srbljani, Ozimice I i Ozimice II.

 

Klikom na sljedeći link možete dobiti formular za odabir doktora, a dodatne informacije na telefone navedene ispod: 

http://dzbihac.com/dokumenti/Izjava_o_izboru_izabranog_dr.pdf

 

037/312-427 - centralna zgrada

037/350-110 - Amb.Ozimice II

061/889-875, 061/394-410-  Brekovica

037/365-367-  Kulen Vakuf

061/621-283, 062/783-360- Srbljani

 


  

Obavijest za učenike 9.ih razreda

ZU Dom zdravlja Bihać obavještava roditelje i učenike da Služba za zdravstvenu zaštitu djece počinje redovnu vakcinaciju učenika 9.-ih razreda svih gradskih i područnih škola u trajanju od dvije sedmice sa početkom od 01.11.2016 godine. Vakcinacija se odnosi na Di Te Pro Adultus+Polio – protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa.

Svako dijete će prije vakcinacije biti pregledano učenici treba da kod sebe imaju zdravstvene knjižice.


 


O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se pacijenti da su povodom nastupajućeg vjerskog praznika neradni dani 05. i 06.07.2016, godine.

Prednja obavijest se ne odnosi na:

  • Službu hitne medicinske pomoći
  • Intervencije Službe opšte medicine
  • Dječiji dispanzer

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN


 


 

Na osnovu člana 136. Stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „Službene novine F BiH“, br.46/10) i Odluke Upravnog odbora broj: 54/16 od 21.01.2016.godine, direktor ZU Dom zdravlja Bihać objavljuje :

J A V N I   O G L A S

za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

 

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 3 (tri) godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

r/br.

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

1

U prizemlju Doma zdravlja kod glavnog ulaza – postavljanje bankomata

4m2

 300,00 KM/mjesto

Snosi zakupodavac

Površine se iznajmljuju u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez saglasnosti Zakupodavca vršiti investicijske zahvate, koji mijenjaju sadržaj i namjenu navedenih površina.

 

 


 

 

 

Obavijest za pacijente

Osteoporoza je poremećaj gubitka koštane mase koji uzrokuje pojavu nenormalno tankih kostiju (osteopeniju), te slabljenje kostiju koje se lako lome. Za osobe oboljele od osteoporoze od izuzetnog značaja je brza dijagnoza i to dijagnostičkim pregledom - Denzitometrija (DEXA) koji ima za cilj mjerenje koštane gustoće za dijagnozu osteoporoze, procjenu rizika prijeloma i praćenje učinka liječenja.

Usluge Denzitometrije (na atestiranom DEXA aparatu) pružaju se svakim radnim danom od 11:00-13:00 sati bez prethodnog naručivanja, po cijeni od 40,00 KM u Službi za ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku Doma zdravlja Bihać.

 

 

Obavijest za pacijente

  

Obavještavamo pacijente da će Služba porodične/obiteljske medicine Doma zdravlja Bihać od 01.06.2016. godine raditi samo u prvoj smjeni, u vremenu 07:00 - 15:00

 

 


 

 

 


 

Video prilog o Danima Doma zdravlja Bihać

 

 

 


 

Dani Doma zdravlja Bihać

 

Povodom 07.04. Svjetskog dana zdravlja, Dom zdravlja Bihać je po prvi put organizirao dane Doma zdravlja Bihać koji se odvijaju od 31.03. do 04.04.2014. Ovih pet dana ima za cilj da se kroz razne aktivnosti postignuća Doma zdravlja pokažu i približe pacijentu...

 

Read more: Dani DZ Bihać

 


 

DOM ZDRAVLJA BIHAĆ

Broj: 84/14

Bihać, 19.02.2014. godine

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bihać broj:43/14 od 04.02.2014. godine, te Izvještaja Popisne komisije broj: 228/14 od 31.01.2014. godine, ZU Dom zdravlja Bihać ponovno objavljuje:

 

O  G  L  A  S

 ZA

PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA PUTEM LICITACIJE

Read more: OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA PUTEM LICITACIJE

 


 

DOM ZDRAVLJA BIHAĆ

Broj: 2099/12

Bihać, 11.12.2012. godine

 

Na osnovu člana 29. Statuta ZU Dom zdravlja Bihać (prečišćeni tekst), a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 1079/12, pozitivnim mišljenjem Kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike broj 09-49-8085-2/12 i Zaključkom Upravnog odbora broj: 1279/12 od 07.12.2012., direktor ZU Dom zdravlja Bihać, raspisuje

JAVNI OGLAS

za davanje u zakup dijela prostora zdravstvenog kapaciteta

 

Read more: Javni oglas za zakup

 


 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo zdravstva svojim rješenjem broj: 03-37-4185-5/12 od 19.12.2012. godine ZU Dom zdravlja Bihać odobrilo obavljanje djelatnosti PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE (DDD) koja uključuje upotrebu otrova iz II i III skupine.

Preventivne mjere DDD će se provoditi u skladu sa članom 10. Tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti F BiH (Sl. novine F BiH br. 29/05).

Pozivamo Vas na poslovnu saradnju, a sve informacije o pojedinostima i pogodnostima pružanja pomenutih usluga možete dobiti na našem promotivnom letku.

 

Read more: Ponuda za DDD

2012 Dom zdravlja Bihac