ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA BIHAĆ

 

Broj: 84/14

Bihać, 19.02.2014. godine

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bihać broj:43/14 od 04.02.2014. godine, te Izvještaja Popisne komisije broj: 228/14 od 31.01.2014. godine, ZU Dom zdravlja Bihać ponovno objavljuje:

 

O  G  L  A  S

 ZA

PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA PUTEM LICITACIJE 

 

I

 PUTNIČKO VOZILO „CITROEN JUMPY“     

 

- proizvedeno:                   1998. godine

- vozilo je u voznom stanju i registrovano

- početna cijena_               1.500,00 KM

 

II

 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka postupka licitacije izvrše gotovinsku uplatu na blagajni Ustanove u iznosu od 10% početne vrijednosti licitiranog vozila.

Prodaja motornog vozila će se izvršiti putem pribavljanja pismenih ponuda zainteresiranih lica. Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj koverti putem pošte ili neposredno na protokol ZU Dom zdravlja Bihać, Put V korpusa bb, 77 000 Bihać najkasnije do 28.02.2014. godine do 12,00 sati, sa naznakom „Ponuda za vozilo – ne otvaraj“.

 

Ponuđači koji su zainteresovani za kupovinu obavezni su u ponudi navesti:

- Naziv / ime i prezime i tačnu adresu i kontakt telefon ponuđača,

- Ponuđenu cijenu izraženu u konvertibilnim markama (KM),

- te dostaviti kopiju uplatnice o uplaćenom depozitu na blagajni Ustanove.

 

Licitacija će se obaviti  28.02.2014. godine (petak) u 12,15 u Pravnoj službi Doma zdravlja Bihać (IV sprat).

 

Vozilo se prodaje u viđenom stanju, a kupuje ga onaj tko ponudi najvišu cijenu, te ga poslije uplate može odmah preuzeti. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora Kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija od 10% mu se neće vratiti

Porez na promet snosi kupac.

Vozilo se može pogledati svim danima od 8,00 do 15,00 sati u krugu Doma zdravlja Bihać.

 

Učesnicima koji uplate kauciju, a ne prođu na licitaciji, uplaćeni iznos kaucije vraćamo istog dana.

2012 Dom zdravlja Bihac