Služba porodične/obiteljske i opšte medicine 

Načelnik službe: Dr. Aida Ibrahimpašić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije sa edukacijom iz porodične medicine

Glavna sestra: Irma Malkoč

Kontakt telefoni:

I sprat: 037/312-427 | 037/312-415
II sprat:

037/312-413

|

037/312-416

III sprat: 037/316-766

E-mail adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00-10:30)

 

  

Dr. Aida Ibrahimpašić

  

 Irma Malkoč

Opis poslova

U službi porodične medicine se vrše slijedeće usluge :

 • ljekarski pregledi u ordinaciji
 • specijalistički ljekarski pregledi
 • sistematski pregled odrasle osobe
 • sistematski specijalistički pregled odrasle osobe
 • serijski pregled (ciljani)
 • serijski specijalistički pregled (ciljani)
 • kontrolni pregled
 • kontrolni specijalistički pregled
 • izdavanje ljekarske potvrde po zahtjevu
 • savjetovanje u ordinaciji
 • pregled i obrada IPK
 • zakazani ciljani razgovor
 • primarna obrada površinske rane ili opekotine
 • davanje subcutane ili intramuskularne injekcije u ordinaciji
 • davanje intravenozne injekcije u ordinaciji
 • ispiranje cerumena
 • inhalacije
 • promjena katetera

 

Zaposleni u službi:

                                 1.SPRAT

TIM 1: Prim. Dr. Katmerka Cerić, spec. porodične medicine

            Ina Mataruga-med. sestra p/o medicine

TIM 3: Prim. Dr. Zemira Korčić, spec. urgentne i porodične medicine

            Emira Merdanić-med. sestra p/o medicine

TIM 4: Dr. Štefica Grgić, spec.obiteljske medicine

            Evelina Felić- med. sestra p/o medicine

TIM 7: Dr. Majida Cucak, doktor medicine

             Merima Srebrić-med. sestra p/o medicine

 TIM 16:  Dr. Zuhal Sancakli Hodžić, spec.obiteljske medicine

               Adnana Dervišević-med. sestra p/o medicine        

 

Rad u intervencijama i šalteru:

Dževad Mujagić-medicinski tehničar

 

Kontakt telefoni: 037/312-427

                              037/312-415

 

                                 2.SPRAT

TIM 2: Dr. Dejan Josipović

            Emina Botonjić-med. sestra p/o medicine

TIM 8: Dr. Nermana Ćemić, doktor P/O medicine

              Sabiha Šiljdedić-med. sestra porodične medicine

TIM 15: Dr. Nedim Đerzić, doktor medicine

              Emina Hadžić-med. sestra porodične medicine

TIM 17: Dr. Merisa Nurkić, doktor medicine

              Fata Tutić-med. sestra porodične medicine

TIM 18: Dr. Amela Bužimkić, doktor medicine

              Haseda Dizdarević-med. sestra porodične medicine

Kontakt telefoni: 037/312-413

                              037/312-416

 

Opšta medicina - 2. sprat

 

 • Dr Ahmed Mašić-utorak, četvrtak
 • Fata Tutić-med.sestra

 

 Kontakt telefon: 037/312-416

 

                                3.SPRAT

 

TIM 5.: Dr. Aida Ibrahimpašić, spec.fiz.med. i rehab., zvanje dr porodične medicine

            Selveta Pehlić-med. sestra porodične medicine

TIM 6:   Salih Hammami, doktor medicine

             Alma Alagić-med.sestra p/o medicine

 Kontakt telefon: 037/316-766

 

Terenski rad se vrši u terenskim ambulantama:

 

2012 Dom zdravlja Bihac