Kako izabrati ljekara

 

      Procedura za izbor ljekara je krajnje jednostavna, a za registraciju je potrebna ovjerena nova zdravstvena knjižica i lična karta. Da bi se izabrao ljekar potrebno je popuniti formular, koji se može naći na info-pultu porodične/obiteljske medicine, gdje se takođe nalazi i spisak svih ljekara za koje se građani mogu opredjeljivati.

      Obrazac - Izjava o izboru i promjeni izabranog ljekara se popunjava u tri primjerka, od kojih jedan ostaje kod izabranog ljekara, jedan se šalje Zavodu zdravstvenog osiguranja, dok jedan primjerak zadržava pacijent. Ljekar se bira na godinu dana, a po isteku ovog perioda, ugovor se automatski produžava, ukoliko pacijent ne insistira na promjeni izabranog ljekara. Prije isteka kalendarske godine, pacijent može da promijeni izabranog ljekara ako promijeni mjesto prebivališta, ako nije zadovoljan uslugom, ako ljekaru prestane radni odnos, ako je izabrani ljekar odsutan duže od šest mjeseci, ali i iz drugih opravdanih razloga. 

      Na ovim mjestima svi građani mogu dobiti više informacija o izabranom ljekaru, ljubazno osoblje će im pomoći da popune formular i da se opredijele za nekog od ljekara sa spiska koji im je takođe dostupan na info-pultu. 

 

Izabrani ginekolog

 

     Žene, osim što moraju da izaberu svog ljekara porodične/obiteljske medicine imaju pravo, ali i obavezu da izaberu i ginekologa. Na izbor ginekologa imaju sve ženske osobe starije od 15 godina. U Domu zdravlja Bihać rade dva ginekologa za kojega se pacijentice mogu odlučiti.
Izabrani ginekolog se stara o reproduktivnom zdravlju ženske populacije, ali je njegov veliki značaj i u preventivnom radu. Redovnim pregledima mogu se:

  • otkriti premaligne i maligne promjene,
  • liječiti hormonski problemi,
  • kontrolisati rađanje,
  • raditi pravovremeno planiranje porodice,
  • smanjiti mogućnost razvoja stanja koja vode ka sterilitetu.

 

    Roditeljstvo ne počinje trudnoćom, već mnogo ranije. Sa svojim ličnim ginekologom može se obezbijediti sigurnija trudnoća. Planiranje trudnoće kao i sama trudnoća su specifična stanja koja moraju da prate stručnjaci prvenstveno zbog zdravlja majke i bebe. Ne može se očekivati dobra i adekvatna njega ukoliko se stalno mijenja ljekar jer praćenje trudnoće na taj način nema kontinuitet. Izuzetno je važno da se rano otkriju oštećenja ploda, što zbog napretka nauke više nije problem medicine, već i zbog pravovremenog odlaska kod ljekara.

 


 

2012 Dom zdravlja Bihac