Izabrani ljekar

 

Do zdravijeg i kvalitetnijeg života put vodi preko izabranog ljekara!

Mislite o svom zdravlju i izaberite svog ljekara što prije!

Svaki građanin ima pravo i obavezu da izabere ljekara koji će brinuti o njegovom zdravstvenom stanju!

 

Liječenje kod istog ljekara je prednost, ali prema važećim zakonskim odredbama postaje i obaveza.

Svaki građanin ima pravo da izabere ljekara koji će kontinuirano brinuti o njegovom zdravstvenom stanju.

Zbog prednosti sistema rada, zakazivanje termina, u ovoj zdravstvenoj ustanovi pokrenuta je kampanja kako bi svaki građanin, koji je zdravstveno osiguran, postao svjestan svoga prava na izbor ljekara koji će brinuti o njegovom zdravstvenom stanju.

 

Ko je izabrani ljekar?

 

O zdravlju djece do 18 godina života brine izabrani pedijatar, dok radno aktivno stanovništvo bira ljekara porodične/obiteljske medicine. Ljekara porodične/obiteljske medicine mogu izabrati svi građani, zaposleni, nezaposleni i penzioneri.

Djevojke starije od 15 godina i žene biraju i svog ljekara ginekologa. 

Izabrani ljekar/tim (doktor i medicinska sestra) vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućen je u njegovo zdravstveno stanje, dok pacijent dobija efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, lakše dolazi do ljekara, ima mogućnost telefonskog zakazivanja pregleda ili stalne terapije kao i dobijanje savjeta direktnim razgovorom preko broja u ordinaciji koji svaki pacijent dobija od tima.

 

Info telefoni za izabranog ljekara:

 

037/312-427 -centralna zgrada

037/223-308 -Amb.Ozimice I

037/350-110 -Amb.Ozimice II

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac