Lična karta Doma zdravlja Bihać

 

Naziv: ZU Dom zdravlja Bihać    

Adresa: Put V Korpusa bb

Grad: Bihać

Početak rada: 1981.

Broj zaposlenih: 252

Objekti i ambulante: 14

Broj stanovnika: 56.000

Zgrada Doma zdravlja Bihać
2012 Dom zdravlja Bihac