JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Doktor medicine u Službi hitne pomoći sa voznim parkom - 1 izvršilac
  2. Laboratorijski tehničar u Službi biohemijsko-hematološkog laboratorija - 2 izvršioca

 


 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Doktor medicine u Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu djece - 1 izvršioc

 

 


 

Reakreditacija Tima 1 i CMZ-a

 

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 15.11.2023. godine, obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja Bihać.

Pregledan je jedan tim porodične/obiteljske medicine i Centar za mentalno zdravlje...

 

 

Read more: Reakreditacija Tima I i CMZ-a

 


 

ZU Dom zdravlja Bihać uručena zahvalnica za učešće i profesionalni angažman na državnom prvenstvu u olimpijskom boksu 


 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Medicinska sestra - tehničar u Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu djece - 2 izvršioca

 

 


 

Održane prezentacije Službi HMP i Porodične/obiteljske medicine

 

Zahvaljujemo se svima koji su izrazili interesovanje i prisutvovali prezentacijama službi HMP-a i P/O medicine, naročito onima koji su aktivno učestvovali u sugestijama i diskusiji. 

Tim Porodične medicine pored ljekara, med.sestre/ tehničara čini i pacijent. Više posvećenosti i odgovornosti.

U Dom zdravlja Bihać u službi  pacijenata.

 

 

Read more: Održane prezentacije Službi HMP i P/O medicine


 

KONKURS

za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

 

Zdravstvena ustanova ZU Dom zdravlja Bihać raspisuje konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije iz:

  1. Opća interna medicina - 1 specijalizacija

 


 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Doktor medicine u Službi porodične/obiteljske i opće medicine - 3 izvršioca

 


 

Informacija

 

Obzirom na objave pojedinih portala o naplaćivanju zdravstvenih usluga u Službi biohemijsko-hematološkog laboratorija ZU Dom zdravlja Bihać, a radi spriječavanja širenja nepotpunih informacija, ovim putem želimo da informišemo naše pacijente da se naplaćivanje određenih laboratorijskih usluga vrši u skladu sa Odlukom o cijenama Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bihać, broj: 4635/20 od 30.09.2020. godine.

Uprava ZU Dom zdravlja Bihać, kao i svi njeni uposlenici, trude se svim pacijentima pružiti što kvalitetniju zdravstvenu uslugu. Svi pacijenti koji smatraju da su na bilo koji način oštećeni mogu se javiti u Upravu ustanove, a kako bi se pristupilo rješavanju eventualno nastalih problema.

S poštovanjem

V.D. Direktor
mr.sci. Kajtazović dr Jasmina
spec. oralne medicine i parodontologije


 

KONKURS

za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

 

Zdravstvena ustanova ZU Dom zdravlja Bihać raspisuje konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije iz:

  1. Pedijatrija - 1 specijalizacija

 

2012 Dom zdravlja Bihac