JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Doktor medicine u Službi porodične/obiteljske i opće medicine - 1 izvršilac

 


 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Stomatološka sestra u Službi za zubozdravstvenu zaštitu - 2 izvršioca

 


 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Medicinska sestra - tehničar u Službi hitne pomoći sa voznim parkom - 4 izvršioca
  2. Vozač u Službi hitne pomoći sa voznim parkom - 1 izvršilac

 


 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Doktor medicine u Službi hitne pomoći sa voznim parkom - 1 izvršilac
  2. Laboratorijski tehničar u Službi biohemijsko-hematološkog laboratorija - 2 izvršioca

 


 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Doktor medicine u Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu djece - 1 izvršioc

 

 


 

Reakreditacija Tima 1 i CMZ-a

 

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 15.11.2023. godine, obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja Bihać.

Pregledan je jedan tim porodične/obiteljske medicine i Centar za mentalno zdravlje...

 

 

Read more: Reakreditacija Tima I i CMZ-a

 


 

ZU Dom zdravlja Bihać uručena zahvalnica za učešće i profesionalni angažman na državnom prvenstvu u olimpijskom boksu 


 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Medicinska sestra - tehničar u Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu djece - 2 izvršioca

 

 


 

Održane prezentacije Službi HMP i Porodične/obiteljske medicine

 

Zahvaljujemo se svima koji su izrazili interesovanje i prisutvovali prezentacijama službi HMP-a i P/O medicine, naročito onima koji su aktivno učestvovali u sugestijama i diskusiji. 

Tim Porodične medicine pored ljekara, med.sestre/ tehničara čini i pacijent. Više posvećenosti i odgovornosti.

U Dom zdravlja Bihać u službi  pacijenata.

 

 

Read more: Održane prezentacije Službi HMP i P/O medicine


 

KONKURS

za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

 

Zdravstvena ustanova ZU Dom zdravlja Bihać raspisuje konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije iz:

  1. Opća interna medicina - 1 specijalizacija

 

2012 Dom zdravlja Bihac