Podaci o naručitelju

 

 1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA
  Dom zdravlja Bihać
  Put V korpusa bb
  77000 Bihać
 2. ODGOVORNA OSOBA
  V.D. Direktor: dr Ademir Jusufagić, spec. protetike
  Pomoćnik direktora za zdravstvena pitanja: -
  Pomoćnik direktora za nezdravstvena pitanja: -
  Glavna sestra ustanove: Emina Mujčinović
 3. KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE
  - - predsjednik
  - - član
  - - član
  - - sekretar

  Edukacije u području javnih nabavki:

  • REVICON - Radionica "Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama"
  • Refam Creative Solutions - REC - Radionica "Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama"
  • ZAMM Consulting - Seminar "Javne nabavke u praksi i elektronska objava obavještenja u postupcima javnih nabavki"
  • REVICON - Seminar "Novi Zakon o javnim nabavkama"
  • REVICON - Radionica "Početak primjene novog Zakona o javnim nabavkama"

   

 4. REFERENT ZA PRAVNE POSLOVE I JAVNE NABAVKE
  Maja Sarajlić, dipl.iur.
2012 Dom zdravlja Bihac