Reakreditacija Tima 1 i CMZ-a

Objavljeno 21.3.2024.

 

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 15.11.2023. godine, obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja Bihać.

Pregledan je jedan tim porodične/obiteljske medicine i Centar za mentalno zdravlje.

Vanjska ocjena je rađena u svrhu reakreditacije.

Privremeni upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je na redovnoj sjednici održanoj 27.02.2024.godine, donio rješenje o bezuvjetnoj certifikaciji i akreditaciji u trajanju od tri godine za TIM 1 Službe porodične/obiteljske medicine i Centra za mentalno zdravlje ZU Dom zdravlja Bihać.

 

2012 Dom zdravlja Bihac