OGLAS

za prodaju rashodovanih vozila putem licitacije

 

I

 

LOT

Vrsta vozila Marka i tip vozila Reg. God. proizv. Zapremina / snaga motora Početna cijena Stanje vozila
1 Putničko ŠKODA tip/model 6Y FABIA 1,4 MPI K24-E-074 2001. 1397/50 1.855,50 KM u voznom stanju
2 Sanitetsko CITROEN, tip/model Y JUMPER E67-M-646 2013. 1896/77 8.131,95 KM Nije u voznom stanju

 

II

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka postupka licitacije izvrše gotovinsku uplatu na blagajni Ustanove u iznosu od 10% početne vrijednosti licitiranog vozila.

 

III

Prodaja motornih vozila će se izvršiti putem pribavljanja pismenih ponuda zainteresiranih lica. Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj koverti putem pošte ili neposredno na protokol ZU Dom zdravlja Bihać, Put V korpusa bb, 77 000 Bihać najkasnije do 18.10.2019. godine do 13,30 sati, sa naznakom „Ponuda za LOT _______ – ne otvaraj“.

Dostavljena ponuda se ne može povući prije održane licitacije.

Licitacija će se obaviti 18.10.2019. godine (petak ) u 14,00 sati u Pravnoj službi Doma zdravlja Bihać ( IV sprat).

 

IV

Ponuđači koji su zainteresovani za kupovinu obavezni su u ponudi navesti:

  • Naziv / ime i prezime i tačnu adresu i kontakt telefon ponuđača,
  • Ponuđenu cijenu izraženu u konvertibilnim markama (KM),
  • Tačno navesti broj stavke iz tačke i ovog Poziva za koji se daje ponuda,
  • te dostaviti kopiju uplatnice o uplaćenom depozitu na blagajni Ustanove.

 

V

Vozilo se prodaje u viđenom stanju, a kupuje ga onaj tko ponudi najvišu cijenu, te ga poslije uplate može odmah preuzeti. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora Kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija od 10% mu se neće vratiti.

Učesnicima koji uplate kauciju, a ne prođu na licitaciji, uplaćeni iznos kaucije vraćamo istog dana.

 

VI

Vozilo se može pogledati svakim radnim danom u krugu Doma zdravlja Bihać, na adresi Put V korpusa bb, Bihać, poslije 14,00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima u periodu od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 061/782-169.

 

2012 Dom zdravlja Bihac