Obavijest-Registracija djece 2004. godište

 

Obavještavamo roditelje djece 2004.godište da u vezi sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Službene novine Federacije BiH, 46/10) i članom 5. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Unsko-sanskom kantonu (Sl.glasnik USK-a 17/16 i 34/18) djeca te dobi prestaju biti u nadležnosti zdravstvene zaštite školske ambulante i prelaze u nadležnost porodične medicine.

Stoga pozivamo sve roditelje da registriraju osiguranu djecu tog uzrasta u timove porodične medicine kako bi se nastavila adekvatna zdravstvena zaštita. Također apelujemo i na sva osigurana lica starija od 2004.godišta da se samostalno preregistriraju iz Službe opšte medicine u timove porodične medicine. Registracija je kontinuiran proces koji se obavlja tokom cijele godine, ali ovu registraciju je potrebno obaviti čim prije kako bi se nastavilo daljnje funkcioniranje zdravstvene zaštite osiguranih lica.

2012 Dom zdravlja Bihac