Aktivnosti ZU Dom zdravlja Bihać u protekloj sedmici

Objavljeno 19.3.2019.

 

U skladu s Planom o kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih profesionalaca, održana su stručna predavanja u organizaciji ZU Dom zdravlja Bihać 12. i 13.03.2019. godine na teme:

  • Uloga sestre u stomatologiji i zbrinjavanje pacijenata starije životne dobi-Emina Arifović
  • Karcinom dojke-Emina Koričić

Također u četvrtak i petak 14. i 15. marta održana je „Obuka za osoblje centara za mentalno zdravlje i predstavnike timova porodične /obiteljske medicine iz oblasti poboljšanja kvaliteta u zdravstvu“, u prostorijama ZU Dom zdravlja Bihać. Gostujući Domovi zdravlja su bili DZ Glamoč, DZ Drvar, DZ Bužim, DZ Cazin, DZ Bosanski Petrovac, DZ Ključ, DZ Bosanska Krupa. Obuku je organizirala Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) u sklopu nastavka treće faze „Projekta mentalno zdravlje u BiH“.

Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo je govorio na temu „Teorija i praksa kliničke revizije“ te je kroz rad u grupama obradio „Definisanje teme i tipa kliničke revizije“ te „Razvijanje protokola kliničke revizije“. O primjerima dobre primjene kliničke revizije u praksi je dodatno govorila u svom izlaganju dr. Katmerka Cerić.

Primjere dobre prakse iz centara za mentalno zdravlje podijelila je mr.sci.Elma Hadžić s fokusom na saradnju i rad CMZ-a u zajednici, dr.sci.med. Fadila Serdarević govorila je o medicini zasnovanoj na dokazima, Ljubomir Kravec iz AKAZ-a govorio je o indikatorima izvedbe za centre mentalnog zdravlja, a mr.sci. Nermina Vehabović Rudež održala je predavanje o vještinama komuniciranja. Po završetku obuke dodijeljeni su i certifikati za istu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac