ZU Dom zdravlja Bihać uručena zahvalnica za učešće i profesionalni angažman na državnom prvenstvu u olimpijskom boksu 

2012 Dom zdravlja Bihac