JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Doktor medicine u Službi hitne pomoći sa voznim parkom - 1 izvršilac
  2. Laboratorijski tehničar u Službi biohemijsko-hematološkog laboratorija - 2 izvršioca

 

2012 Dom zdravlja Bihac