Održane prezentacije Službi HMP i Porodične/obiteljske medicine

Objavljeno 21.2.2024.

 

Zahvaljujemo se svima koji su izrazili interesovanje i prisutvovali prezentacijama službi HMP-a i P/O medicine, naročito onima koji su aktivno učestvovali u sugestijama i diskusiji. 

Tim Porodične medicine pored ljekara, med.sestre/ tehničara čini i pacijent. Više posvećenosti i odgovornosti.

U Dom zdravlja Bihać u službi  pacijenata.

 

 

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac