Informacija

 

Obzirom na objave pojedinih portala o naplaćivanju zdravstvenih usluga u Službi biohemijsko-hematološkog laboratorija ZU Dom zdravlja Bihać, a radi spriječavanja širenja nepotpunih informacija, ovim putem želimo da informišemo naše pacijente da se naplaćivanje određenih laboratorijskih usluga vrši u skladu sa Odlukom o cijenama Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bihać, broj: 4635/20 od 30.09.2020. godine.

Uprava ZU Dom zdravlja Bihać, kao i svi njeni uposlenici, trude se svim pacijentima pružiti što kvalitetniju zdravstvenu uslugu. Svi pacijenti koji smatraju da su na bilo koji način oštećeni mogu se javiti u Upravu ustanove, a kako bi se pristupilo rješavanju eventualno nastalih problema.

S poštovanjem

V.D. Direktor
mr.sci. Kajtazović dr Jasmina
spec. oralne medicine i parodontologije

2012 Dom zdravlja Bihac