OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE

Obavještavaju se građani koji zdravstvene usluge dobijaju u Službi opšte medicine da će doći do rasformiranja Službe opšte medicine.

Pacijenti sa opšte medicine će se moći registrovati u jedan od 4 novoformirana tima porodične/obiteljske medicine. Potrebno je da se jedan od članova uže porodice javi sa svojim ličnim dokumentom, zdravstvenom legitimacijom i ličnim dokumentima ostalih članova porodice koji se trebaju registrovati u tim porodične/obiteljske medicine.

Registracija u porodičnu/obiteljsku medicinu se smatra obaveznom, i vršit će se u periodu od  11.10.2022. do 21.11.2022. (radnim danima) u vremenu 8 - 14h kod glavnog ulaza u zgradu Doma zdravlja Bihać.

Napominjemo da jedan član uže porodice može vršiti registraciju za ostale članove.

2012 Dom zdravlja Bihac