Obavijest o izdavanju COVID pasoša/putovnice

 

Od 24.08.2021 počinje izdavanje Covid pasoša (sa QR kodom) za osobe vakcinisane sa obje doze Covid-19 vakcine.

Zahtjevi za izdavanje Covid pasoša će se primati u periodu 8:00 - 13:30 sati u kontejneru Higijensko-epidemiološke službe (HES).

Obavezno na uvid donijeti karton vakcinacije i identifikacioni dokument.

2012 Dom zdravlja Bihac