Informacije o trenutnim aktivnostima vezanim za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog objekta ZU Dom zdravlja Bihać

 

Trenutno se u ZU Dom zdravlja Bihać, u saradnji sa gradskim i kantonalnim službama, paralelno vode aktivnosti na sanaciji i rekonstrukciji postojećeg objekta ZU Dom zdravlja Bihać (Blok D) i izgradnji novog objekta ZU Dom zdravlja Bihać.

Kako bi se izmjestile aktivnosti iz kontejnera u one dijelove objekta koji su utvrđeni kao sigurni po zdravlje i život kako pacijenata tako i radnika, neophodna je sanacija i rekonstrukcija dijela postojećeg objekta ZU Dom zdravlja Bihać - Blok D. U vezi s tim, poduzimaju se sljedeće aktivnosti:

  • raspisan je postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji bloka D ZU Dom zdravlja Bihać (prostor u kojem je nekad boravio koledž), procijenjena vrijednost nabavke iznosi 160.000 KM bez PDV-a. Rok za prijem ponuda je 26.07.2021.godine. Predviđeni radovi, u slučaju prijema prihvatljivih ponuda, se planiraju okončati u roku od maksimalno 60 dana od dana zaključenja Ugovora.
  • zaključen je Ugovor za izradu zaštitnog tunela, koji će biti postavljen na glavni ulaz, na ulaz Službe za hitnu medicinsku pomoć i na ulaz bloka D, a u svrhu zaštite pacijenata i radnika Ustanove. Navedeni radovi se planiraju završiti u narednih 10 dana.
  • Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća je izradio projektni zadatak za izradu novog pristupnog puta za Službu hitne medicinske pomoći, te će postupak javne nebavke za navedene radove biti objavljen u narednih nekoliko dana, odnosno po pripremi tenderske dokumentacije.

 

Što se tiče izgradnje novog objekta ZU Dom zdravlja Bihać, u toku je izrada projektnog zadatka na osnovu kojeg će biti raspisan postupak javne nabavke radi izrade idejnog rješenja/projekta, kao i glavnog projekta i pratećih elaborata u vezi izgradnje novog objekta ZU Dom zdravlja Bihać. Završetak aktivnosti u vezi izrade projektnog zadatka očekujemo u tekućem mjesecu, nakon čega bi slijedio postupak javne nabavke za navedene usluge, koje su nužne radi ishodovanja potrebnih dozvola.

 

V.D. D I R E K T O R
Jusufagić dr Ademir
specijalista stomatološke protetike

2012 Dom zdravlja Bihac