VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE BIHAĆA

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE COVID AMBULANTA DOMA ZDRAVLJA BIHAĆ OD PONEDJELJKA 25.4.2022. SVU KOMUNIKACIJU OBAVLJATI PREKO TELEFONSKIH BROJEVA TIMOVA PORODIČNE MEDICINE. PACIJENTI SU DUŽNI NAZVATI TE POSTUPITI PREMA DOGOVORU SA MEDICINSKIM OSOBLJEM.

 • Opšta služba 312-416
 • Tim I 312-415 – Dr. Cerić
 • Tim II i XV 316-774 – Dr. Hadžić i Dr. Jusić
 • Tim III 312-427 - Dr. Korčić
 • Tim IV 312-411 – Dr. Tajić
 • Tim VI 312-422 – Dr. Šabić Mustafić
 • Tim VII 316-766 – Dr. Mašić
 • Tim VIII 312-413 – Dr. Todorovac
 • Tim XVI 312-782 – Dr. Zuhal
 • Tim XVII 312-413 – Dr. Murić
 • Tim XVIII 312-428 – Dr. Bužimkić
 • Ozimice 1 223-308
 • Ozimice 2 350-110
 • Ozimice 2 Tim V 350-122
 • Brekovica 316-881
 • Srbljani 316-787
 • Izačić 393-100
 • Vrsta 316-784
 • Gata 316-785
 • Ripač 312-416
 • Kulen Vakuf 365-367
 • Orašac 316-788
 • Martin Brod 316-789
2012 Dom zdravlja Bihac