JAVNI OGLAS

za zakup poslovnog prostora u Bihaću za potrebe Službe za zubozdravstvenu zaštitu

 

Predmet Javnog poziva je zakup poslovnog prostora za potrebe Službe za zubozdravstvenu zaštitu ZU Dom zdravlja Bihać.

Zakup za poslovni prostor se zaključuje na period od min. 2 godine.

Način plaćanja zakupnine će biti regulisan Ugovorom o zakupu.

S tim u vezi pozivaju se sva zainteresirana fizička i pravna lica da dostave ponude za zakup poslovnog prostora. Poslovni prostor se treba nalaziti u gradu Bihaću, u području šireg centra grada.

Uslovi koje poslovni prostor treba da zadovoljava su dani u kompletnom tekstu Javnog oglasa:

 

2012 Dom zdravlja Bihac