Obavijest za građane

 

ZU Dom zdravlja Bihać obavještava sve građane da je usljed jučerašnjeg potresa zgrada Doma zdravlja značajno oštećena i prema preliminarnom pregledu stručnih lica - statičara zgrada nije sigurna za daljnju upotrebu.

Služba porodične medicine će raditi u Ambulanti Ozimice 1 i to u dvije smjene dok će COVID 19 ambulanta raditi u prostorijama ambulante kod Tehničke škole.

Apelujemo na građane da ne dolaze u Dom zdravlja Bihać u cilju očuvanja vaše ali i sigurnosti svih lica uključenih u proces rješavanja trenutnog stanja.

O svim aktivnostima ćemo građane obavjestiti putem medija i naše stranice.

 


 

Obavijest Službe za zdravstvenu zaštitu djece

Obavještavaju se roditelji/staratelji da se nastavlja redovna vakcinacija u Domu zdravlja Bihać. Naime pod posebnim uslovima i novim načinom rada vakcinacija se već prethodnih dana uredno obavlja. Potrebno je da svi oni roditelji/staratelji čija djeca nisu mogla primiti redovne vakcine, te doći na pregled/kontrolu u savjetovalište zbog pandemije korona virusa pozovu neki od ispod navedenih telefonskih brojeva:

  • Pedijatrija - kartoteka: 316-759
  • Pedijatrija - savjetovalište: 316-765

te da dogovore termin za pregled i vakcinaciju. Ukoliko nema slobodnih termina, osoblje Službe za zdravstvenu zaštitu djece se obavezuje da će vas naknadno kontaktirati za neki od slobodnih termina. Vakcinacija se obavlja u dogovorenim terminima i to u vremenskim razmacima od 30 minuta, a roditelji/staratelji koji dovode dijete/djecu su dužni doći sa zaštitnom maskom i rukavicama, pridržavajući se svih mjera u ustanovi, te jedan roditelj/stratelj može biti na samom pregledu, dok drugi čeka u čekaonici savjetovališta.

Trenutno je jako velik broj roditelja koji samoincijativno zovu i dogovaraju termine, nakon što su putem medija informirani da bi se vakcinacija mogla nastaviti, a nakon što se završi vakcinacija te djece, naša Služba će redom pozivati sve one koji se trebaju vakcinisati počev od 2020. godišta.

 


 

Obavijest Službe za zdravstvenu zaštitu djece

Obavještavaju se svi roditelji djece predškolskog uzrasta da se 21.maja nastavljaju započeti sistematski pregledi za upis u I razred osnovne škole!

Pozivi za sistematske preglede slati će se na kućnu adresu, a obavljati će se radnim danima u Službi za zdravstvenu zaštitu djece u vremenskom periodu 13-20h.

Sistematski pregledi, kao i vakcinacija djece koja se već neko vrijeme odvija bez problema; odvijati će se pod posebnim uslovima i novim načinom rada, stoga nema bojazni kako za djecu tako ni za roditelje.

VAŽNA NAPOMENA: Djeca mogu dolaziti u pratnji samo jednog roditelja, uz poštivanje predloženih hig.mjera! Naknadni sistematski pregledi neće se održavati, stoga apelujemo na sve roditelje da se sad odazovu na pozive, jer u suprotnom neće moći upisati djecu u I razred

Ovaj sistematski pregled sastoji se od razgovora djeteta sa pedijatrom i medicinskim osobljem, te vakcine ukoliko dijete nije prehlađeno. Sistematski pregledi djece za upis u školu su obavezni i imaju za cilj ocjenu fizičkog i psihičkog stanja djeteta, pravovremeno otkrivanje poremećaja vida, strabizma, oštećenja sluha i razvoja govora, otkrivanje ortopedskih anomalija, te ocjenu stanja zuba (karijes i ortodontske anomalije), kao i uočavanje bilo kakvog drugog poremećaja zdravlja djeteta.

Služba za zdravstvenu zaštitu djece se pobrinula da obezbijedi i rane i kasne termine, s ciljem da olakša svim roditeljima koji su u radnom odnosu dolazak djece na pregled, a zauzvrat apelujemo na sve roditelje čija djeca ne dobiju poziv za školu, a rođena su u periodu od oktobra 2013. godine pa sve do kraja septembra 2014.godine da bez obzira na izostanak poziva pozovu neki od ispod navedenih telefonskih brojeva:

- 037/316-759

- 037/316-765

i da se interesiraju za poziv svog djeteta, posebno u slučaju promjene kućne adrese. Moramo napomenuti da se svake godine priličan broj poziva vrati (zbog promjena adresa koje nisu evidentirane u med.kartonu djece).

Pedijatar i medicinsko osoblje savjetuju roditeljima da razgovaraju sa djecom o predstojećem pregledu u pozitivnom tonu, da se zajedno raduju ovoj posjeti pedijatru i dozvole im da budu veseli i opušteni u razgovoru sa medicinskim osobljem.

 


 

OBAVIJEST ZA UČENIKE

Obavještavaju se učenici od II do VI razreda u JU Osnovnoj školi "Harmani I" Bihać da će uposlenici Doma zdravlja Bihać vršiti stomatološki pregled (pregled zuba) prema sljedećem rasporedu:

  • četvrtak, 20.09.2018.godine, od 8.00 sati – učenici II, IV i VI razreda
  • četvrtak, 27.09.2018.godine, od 14.00 sati – učenici III i V razreda

Potrebno je da učenici donesu zdravstvene knjižice.

  

Služba medicine rada će 6. i 7.9.2018. godine vršiti sistematske preglede u Elektroprenosu BiH.

 


Preventivni ginekološki pregledi

 

ZU Dom zdravlja Bihać pokrenuo je kampanju preventivnih ginekoloških pregleda u područnim ambulantam koje pripadaju Domu zdravlja Bihać. Pozivaju se sve žene Grada Bihaća da posjete područne ambulante gdje će im biti omogućen ginekološki pregled i uzimanje uzoraka za PAPA nalaz po sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak - Ambulanta Izačić

Srijeda - Ambulanta Kulen Vakuf - Orašac - Molimo pacijente da se dodatno informišu u ambulanti Kulen Vakuf

Četvrtak - Ambulanta Srbljani - Brekovica

a žene koje su registrirane u Ambulantama Gata i Vrsta:

Srijeda 8.8.2018. - Ambulante Gata - Vrsta


 

Služba za zdravstvenu zaštitu žena ZU Doma zdravlja Bihać organizuje preventivne ginekološke preglede žena u područnim/porodičnim ambulantama Doma zdravlja Bihać.

Prevencija kod generativnog zdravlja žena je vrlo važna!

Raspitajte se kad u Vašu ambulantu dolazi ginekolog i posjetite ga!

 


 


 

Odlukom VD Direktora mr.sci.dr Anela Softić Kasumović, za doček Nove Godine 31/1 januar angažirat ćemo još jednu jedinicu HMP (izvan radnog vremena). Uvidom u evidenciju iz prošlih godina primijetili smo statistički povećan broj povreda te na ovaj način apeliramo građane da upotrebom pirotehničkih sredstava dolazi do blažih i težih povreda koje su praćene težim posljedicama za zdravlje pacijenta. S obzirom na navedeno HMP i Dom zdravlja Bihać uvijek ce zaštititi građane Bihaća jer je našoj ustanovi i cilj zaštita i pružanje medicinske pomoći građanima Bihaća.

 
Registracija stanovnika u porodičnu/obiteljsku medicinu

 

Registracija stanovnika u porodičnu/obiteljsku medicinu, odnosno tim porodične/obiteljske medicine, podrazumijeva odabir doktora koji će se skrbiti za pacijentovo i zdravlje cijele njegove porodice i ove godine pozivamo pacijente da obave registraciju do 30.09.2017., u one timove koji nisu popunjeni (2200 osiguranika).

Liječenje kod istog doktora je prednost, ali prema važećim zakonskim odredbama postaje i obaveza. 

Pacijenti po zakonu imaju pravo birati doktora i teritorijalno najbližu ambulantu. 

Implementacija porodične/obiteljske medicine je prioritet Reforme primarne zdravstvene zaštite i reformskih promjena u zdravstvu koje provodi Federalno ministarstvo zdravstva Strategijom za razvoj primarne zdravstvene zaštite iz 2006. god. i Strateškim planom za reformu zdravstvenog sistema iz 2008. godine, a koja u dogledno vrijeme predviđa ukidanje Službi opšte medicine. Federalno ministarstvo zdravstva predviđa unapređenje, efikasnost i efektivnost i kvalitet rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pa uvođenje porodične/obiteljske medicine pretpostavlja „nesmetan put“ pacijenta kroz zdravstveni sistem, osnažuje fokus na pacijenta i njegovu porodicu, omogućuje bolju komunikaciju između doktora i pacijenta, poboljšava kontinuitet i koordinaciju zdravstvene zaštite, sve na opće zadovoljstvo korisnika zdravstvene zaštite.

 

Služba porodične/obiteljske medicine se nalazi na I i III spratu glavnog objekta Doma zdravlja Bihać te obuhvata i terenske ambulante Brekovica, Gata, Izačić, Kulen Vakuf, Orašac, Vrsta, Srbljani, Ozimice I i Ozimice II.

 

Klikom na sljedeći link možete dobiti formular za odabir doktora, a dodatne informacije na telefone navedene ispod: 

http://dzbihac.com/dokumenti/Izjava_o_izboru_izabranog_dr.pdf

 

037/312-427 - centralna zgrada

037/350-110 - Amb.Ozimice II

061/889-875, 061/394-410-  Brekovica

037/365-367-  Kulen Vakuf

061/621-283, 062/783-360- Srbljani

 


  

Obavijest za učenike 9.ih razreda

ZU Dom zdravlja Bihać obavještava roditelje i učenike da Služba za zdravstvenu zaštitu djece počinje redovnu vakcinaciju učenika 9.-ih razreda svih gradskih i područnih škola u trajanju od dvije sedmice sa početkom od 01.11.2016 godine. Vakcinacija se odnosi na Di Te Pro Adultus+Polio – protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa.

Svako dijete će prije vakcinacije biti pregledano učenici treba da kod sebe imaju zdravstvene knjižice.


 


O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se pacijenti da su povodom nastupajućeg vjerskog praznika neradni dani 05. i 06.07.2016, godine.

Prednja obavijest se ne odnosi na:

  • Službu hitne medicinske pomoći
  • Intervencije Službe opšte medicine
  • Dječiji dispanzer

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN


 


 

Na osnovu člana 136. Stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „Službene novine F BiH“, br.46/10) i Odluke Upravnog odbora broj: 54/16 od 21.01.2016.godine, direktor ZU Dom zdravlja Bihać objavljuje :

J A V N I   O G L A S

za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

 

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 3 (tri) godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

r/br.

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

1

U prizemlju Doma zdravlja kod glavnog ulaza – postavljanje bankomata

4m2

 300,00 KM/mjesto

Snosi zakupodavac

Površine se iznajmljuju u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez saglasnosti Zakupodavca vršiti investicijske zahvate, koji mijenjaju sadržaj i namjenu navedenih površina.

 

 


 

 

 

Obavijest za pacijente

Osteoporoza je poremećaj gubitka koštane mase koji uzrokuje pojavu nenormalno tankih kostiju (osteopeniju), te slabljenje kostiju koje se lako lome. Za osobe oboljele od osteoporoze od izuzetnog značaja je brza dijagnoza i to dijagnostičkim pregledom - Denzitometrija (DEXA) koji ima za cilj mjerenje koštane gustoće za dijagnozu osteoporoze, procjenu rizika prijeloma i praćenje učinka liječenja.

Usluge Denzitometrije (na atestiranom DEXA aparatu) pružaju se svakim radnim danom od 11:00-13:00 sati bez prethodnog naručivanja, po cijeni od 40,00 KM u Službi za ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku Doma zdravlja Bihać.

 

 

Obavijest za pacijente

  

Obavještavamo pacijente da će Služba porodične/obiteljske medicine Doma zdravlja Bihać od 01.06.2016. godine raditi samo u prvoj smjeni, u vremenu 07:00 - 15:00

 

 


 

 

2012 Dom zdravlja Bihac