JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Doktor medicine u Službi porodične/obiteljske medicine i opšte medicine - 1 izvršilac
  2. Vozač u službi hitne pomoći sa voznim parkom - 1 izvršilac

 

2012 Dom zdravlja Bihac