Projekti

 

Projekti Federalnog ministarstva zdravstva:

 

 

Projekti Doma zdravlja Bihać:

 

2012 Dom zdravlja Bihac