JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. Doktor medicine u Službi porodične/obiteljske medicine - 5 izvršioca
  2. Doktor medicine u Službi hitne medicinske pomoći sa voznim parkom - 1 izvršilac

 

2012 Dom zdravlja Bihac